Zajmujemy się odzyskiem i recyklingiem tworzyw sztucznych, w szczególności poprodukcyjnych.
Zgodnie z prawnymi wymogami ochrony środowiska posiadamy wszelkie decyzje
na odzysk, recykling , a także transport odpadów z tworzyw sztucznych.
Potwierdzamy karty przekazania odpadów.

Przemiały

Dostarczone do firmy odpady poddawane są obróbce wstępnej , a następnie         
sortowane i rozdrabniane przy użyciu nowoczesnej linii technologicznej .
Przerabiamy również odpady grubościenne i wielkogabarytowe.
Zapewniamy naszym klientom wysoką jakość przemiałów, jednorodne , powtarzalne
partie , opakowane w big bagi lub małe worki.

Współpraca

Działamy na rynku tworzyw od wielu lat. Na życzenie klienta odbieramy odpady własnym transportem.
Do gromadzenia dla nas odpadów dostarczamy big bagi i pojemniki.

Współpracujemy z wieloma dużymi firmami w Polsce i zagranicą. Cenimy sobie
każdą współpracę, chętnie nawiążemy nowe znajomości handlowe z firmami produkcyjnymi i handlowymi z branży tworzyw sztucznych.